den 18 juli 2010
Välj kommunProblemspalt
Problemspalt
 
Problemspalten är en allmän arena för frågor och svar för ungdomar i Mellersta Österbotten. Personal som jobbar för ungdomsinformations tjänster i Mellersta Österbotten svarar konfidentiellt på ungdomarnas frågor. Förutom personalen har också andra Problemspalts läsare möjlighet att svara på frågorna.
 
Frågorna och kommentarer ska vara sakliga, annars publiceras de inte på Problemspaltens sidor. 
 
Om du inte vill ha din fråga offentlig i Problemspalten men ändå få svar på den skicka din fråga direkt till e-post adress: napa@kokkola.fi
NAPA


Aktuella diskussionsämnen
:

 FrågaSvarNyaste meddelande 
Pulmakulmassa ei ole vielä kysymyksiä.Ställda frågor (enligt ämne)
:

 Ämne:Antal
 • Studerande0
 • Hälsa0
 • Övrigt0
 • Fritid0
 • Päihdepalvelu0
 • Arbetsliv0
 • Mobilitet / internationalitet0
 • Boende0


Ungdoms information och rådgivningstjänster i
Mellesta Österbotten
c/o Ungdoms informations och
rådgivningscentret NAPA
Torggatan 13
67100 KARLEBY
Tlf: 06 - 831 3264
Email: napa@kokkola.fi