Delta och påverkaDelta och påverka
Delta och påverka
 
Varför lönar det sig för alla att delta i beslutsfattande som gäller oss själva? Till den här sidan har vi samlat tankar från olika personer om varför det lönar sig för just dig att påverka.
 

Varför lönar det sig att påverka?
 
Frågan om varför det lönar sig att påverka, är nästan lika galen som t.ex. att fråga varför det lönar sig att andas. Varje person, ung eller gammal, vill forma sin egen livsmiljö så att den passar en själv och andra personer; skolan borde erbjuda nära producerad mat, ungdomar borde ha möjligheter för fritidstillbringande och åldringar ska tas hand om.
 
Lust
Varför känns det då nångång så för dig att du inte vill påverka? Jag tror i själva verket att du i grund och botten vill, men kanske de gånger du har försökt påverka har din åsikt inte blivit hörd eller noterats. Detta kan ha hänt många andra ungdomar också i skolan, hemma eller i hobbyer. Så det är inte så konstigt att man många gånger har lust att säga att man inte vill påverka. Ofta är det tanken om att mina åsikter kommer ändå inte att beaktas som gror i bottnen.
 
Förmåga
När man stöter på en sak som helt tydligt borde ändras på, märker man ofta att man inte riktigt vet hur man kunde påverka saken. Man behöver vissa kunskaper och färdigheter för att påverka. Man ska t.ex. veta var saken bestäms om, vem gör besluten och hur vi kan säga vår åsikt till saken. Dessa färdigheter borde naturligtvis läras i skolan och hemma, och man kunde öva det också i hobbyerna. Men så är det tyvärr inte alltid nuförtiden.
 
Möjlighet
Även om du skulle ha brinnande lust och all möjlig kunskap och färdigheter att påverka någon sak, så kan du ändå inte åstadkomma någonting om du inte ges en chans att påverka. De som har makt vill inte alltid dela på den. Och ofta är de misstänksamma mot ungdomar, för ungdomarna har inte 'den nödvändiga livserfarenheten och omdöme'. Men då kan man ställa frågan: Vet inte de unga bäst vad ungdomarna vill?
 
Lämna ditt handavtryck
Du vill alltså påverka, precis som vi alla. Du kan samla åt dig kunskaper och färdigheter om hur man påverkar t.ex. i hobbyorganisationer, och skaffa dig samtidigt en kanal via vilken du får en möjlighet att föra vidare viktiga saker.
 
Alla beslutsfattare speglar saker från det förflutna. Om beslut görs om saker som berör ungdomar, och det har gått en lång tid sedan beslutsfattaren själv var ung, så ligger beslutsfattandet på fel grund. Samhället har förändrats, det är inte likadant att vara ung på 2000-talet som det var på t.ex. 1970-talet. Detta är redan ett gott skäl till att påverka. Nya ungdomar behövs hela tiden för att spegla saker färskt från deras värld och erfarenheter, från ungdomarnas levande liv.
 
Man kan rätta samhälleliga missförhållanden. Man behöver bara lust, förmåga och en möjlighet. Lämna ditt handavtryck.
 
Tuomo Puumala
Finlands Center ungdomen, ordförande
 

 NAPA
 
Ungdoms information och rådgivningstjänster i
Mellesta Österbotten
c/o Ungdoms informations och
rådgivningscentret NAPA
Torggatan 13
67100 KARLEBY
Tlf: 06 - 831 3264
Email: napa@kokkola.fi