den 18 juli 2010
Välj kommunInformationstjänsterInformationstjänster
Informationstjänster framsida
 
KENUTI portalens informationstjänster erbjuder ungdomar som bor i Mellersta Österbottens område information om saker som tillhör livet som ungdom. Portalen innehåller information om boende, relationer, lag och rättigheter, internationella ärenden, studier, grundtrygghet och hälsa, fritid samt saker som rör pengar och ekonomi. 
 
Ärendena behandlas allmänt på portalens informationstjänster för att kunna rikta sig till alla ungdomar i Mellersta Österbotten. I menyn på vänster sidan hittar du Mellersta Österbottens respektive kommuns informationstjänster. Informationen här är mer inriktad för respektive kommuns ungdomar.
 
Om du trots allt inte hittar svaret på dina frågor eller om du har aktuell information till oss kan du kontakta oss per e-post napa@kokkola.fi.
 
Portalen har fått ekonomiskt stöd från Västra Finlands länstyrelse. Ansvariga för produktionen har varit ungdoms- och fritidsavdelningar i alla Mellersta Österbottens kommuner.
 
 
 
 
Ungdoms information och rådgivningstjänster i
Mellesta Österbotten
c/o Ungdoms informations och
rådgivningscentret NAPA
Torggatan 13
67100 KARLEBY
Tlf: 06 - 831 3264
Email: napa@kokkola.fi