TietopalvelutKoko tutkinto ulkomailla
Koko tutkintoa suorittamaan tai jatko-opintoihin ulkomaille
 
Miksi et suorittaisi koko tutkintoa ulkomailla? Käytännössä koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla tarkoittaa asumista kohdemaassa useamman vuoden. Päätöstä kannattaa harkita huolella. Selvitä myös opintojen vastaavuus kotimaiseen järjestelmään.
 
Ulkomaiset opinahjot ovat myös hyviä jatkotutkintojen suorituspaikkoja.
 
Haku voi tapahtua kahdella eri tavalla. Hakulomakkeet lähetetään joko suoraan oppilaitokseen tai osallistutaan kohdemaan yhteishakumenettylyyn. Hakuajat ovat maa- ja oppilaitoskohtaisia. Lukukausi- ja opiskelumaksut vaihtelevat myös maittain, eroavaisuuksia löytyy myös maiden sisällä. Opintojen rahoittamiseen voit yleisesti saada suomalaista opintotukea. Apurahoja opintojen suorittamiseen myöntävät myös suomalaiset säätiöt sekä erilaiset järjestöt. 
 

Koko tutkinto ulkomailla
 
 
 
 
 

Jatko-opinnot muualla 
 
 
 

Keski-Pohjanmaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
c/o Nuorten tiedotuspiste HUBI

Torikatu 13, 67100 Kokkola, Puh: 06 - 831 3264, Email: hubi@kokkola.fi