TietopalvelutOpiskelu
Opiskelu
 
Opiskelu helpottaa pääsyä sinulle mieluisaan ammattiin ja sitä kautta työelämään. Myös työttömyysaika kannattaa hyödyntää opiskelemalla esimerkiksi työllisyyskursseilla. Tukea ammatinvalintaan voi pyytää opinto-ohjaajalta tai työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjaajilta. Lisätietoja saat myös lähimmästä nuorten tieto- ja neuvontapisteestä.
 
Oppimista tapahtuu monissa tilanteissa, niin arkisissa elämän askareissa kuin virallisen opiskelun merkeissä. Koulutus on Suomessa perusoikeus. Jokainen Suomessa asuva on oikeutettu saamaan maksutonta perusopetusta. Perusasteen jälkeenkin koulutus on pääasiassa maksutonta ja se oikeuttaa valtion opintotukeen.
 
Oman paikkakuntasi koulut löydät etusivun oikeasta reunasta, kuntakohtaisesta valikosta!
 

Koulutus
 
Koulutusta voi hankkia erilaisista lähteistä. Oppivelvollisuus koskee jokaista suomen kansalaista joko siihen, että hän 1) täyttää 16 vuotta tai 2) suorittaa peruskoulun oppimäärän. Nyky-yhteiskunnassa eteenpäin kouluttautuminen on lähes välttämätöntä. Peruskoulun oppimäärällä harvoin pärjää. Mahdollisuuksia jatkokoulutukselle tarjoavat vaikkapa lukio, ammatilliset perusopinnot ja oppisopimuskoulutus. Myös koulujen ulkopuolella hankittu kokemus on tärkeää. Alle olemme listanneet erilaisia linkkejä, joista saat tietoa omista kouluttautumismahdollisuuksistasi.
 
Tietoa ammattiopinnoista kiinnostuneille
 
Menossa lukioon? Kurkkaa tänne.
 
Sopisiko sinulle kesälukio?
 
Yleistä tietoa opiskelusta, oppilaitoksista ja koulutusohjelmista
 
Tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista
 
Tietoa kansanopistojen opintotarjonnasta
 

Opiskelu ulkomailla
 
Opiskelusta ulkomailla löydät parhaiten tietoa KENUTIn Maailmalle osiosta.
 
 

Päivitetty: Helmikuu 2012
Keski-Pohjanmaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
c/o Nuorten tiedotuspiste HUBI

Torikatu 13, 67100 Kokkola, Puh: 06 - 831 3264, Email: hubi@kokkola.fi