TietopalvelutOikeudet ja velvollisuudet
Nuoren oikeudet ja velvollisuudet
 
Jokaisella yhteiskuntamme jäsenellä on oikeuksia sekä velvollisuuksia.
Kasvu oikeuksiin ja velvollisuuksiin alkaa heti syntymäsi hetkellä. Velvollisuuksia saattaa säädellä laki tai velvollisuudentunto. Saatat esimerkiksi tervehtiä naapuria rappukäytävässä velvollisuudentunnosta ollaksesi kohtelias. Lakisääteisiä velvollisuuksia taas ovat esimerkiksi korvausvelvollisuus ja rikosoikeudellinen vastuu. Lakisääteisten velvollisuuksien toteutumisesta Suomessa vastaa muunmuassa poliisi.
 
Ensimmäinen oikeutesi on henkilötunnus, saat sen heti syntymäsi jälkeen. Henkilötunnuksen perusteella voit todistaa henkilöllisyytesi, se kirjataan mukaan esimerkiksi passiin ja ajokorttiin. Henkilötunnus säilyy muuttumattomana koko elämäsi ja on jokaisella ihmisellä erilainen. Mitä vanhemmaksi tulet, sitä laajemmiksi oikeutesi muuttuvat. Vapaus tuo kuitenkin mukanaan myös vastuuta. Kun kukaan muu ei enää päätä menemisistäsi olet myös itse vastuussa siitä mitä teet. Alempana lisää tietoa erilaisista ikäsidonnaisista oikeuksista ja velvollisuuksista.
 
Mikäli oikeutesi tai velvollisuutesi askarruttavat sinua, voit tiedustella niistä lisää paikallisilta viranomaisilta. Kysyä voit neuvoa myös sähköpostilla osoittesta napa@kokkola.fi.
 

Lasten oikeudet
 
Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on tehty turvaamaan lasten erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeudet koskevat jokaista alle 18-vuotiasta.
 
 
 
Lasten etuja ja oikeuksien toteutumista edistää Lapsiasiavaltuutettu.
 
Omiin oikeuksiisi ja niiden toteutumiseen pääset vaikuttamaan konkreettisesti vaikkapa aloitekanavan tai nuorisovaltuuston kautta.
 

Erilaiset ikärajat
 

0 vuotta

Sinulla on oikeus henkilötunnukseen. Jokaisen ihmisen perusoikeuksiin kuuluvat myös fyysinen ja henkinen loukkaamattomuus.

 

7 vuotta

Oppivelvollisuus alkaa ja kestää kunnes täytät 16 -vuotta tai suoritat peruskoulun oppimäärän.

Sinusta tulee vahingonkorvausvastuullinen.

 

12 vuotta

Sinulla on oikeus tulla kuulluksi sinua koskevissa viranomaisasioissa.

Suku- tai etunimeäsi ei voida muuttaa kysymättä sinulta lupaa.

Et saa enää ajaa polkupyörää jalkakäytävällä.

 

14 vuotta

Voit aloittaa työn tekemisen. Tässä vaiheessa sen laatua ja määrää ohjaavat vielä monet säädökset.

 

15 vuotta

Voit aloittaa vakinaisen työsuhteen jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi.

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa.Nuori voidaan tuomita jopa ehdolliseen vankeuteen tekemistään rikkomuksista.

Voit hankkia mopo- ja traktoriajokortin ja saat kuljettaa moottorivenettä.

Voit myös erota kirkosta tai muuttaa etu- tai sukunimesi vanhempiesi luvalla.

 

16 vuotta

Voit suorittaa kevytmoottoripyöräajokortin.

Voit käyttää rahapeliautomaatteja ilman huoltajan seuraa.

 

17 vuotta

Lapsilisän saaminen loppuu.

Poikien asevelvollisuus alkaa.

 

18 vuotta

Onneksi olkoon. Nyt olet täysi-ikäinen. Olet siis täysivaltainen lain edessä oikeuksinesi ja velvollisuuksinesi.

Voit hankkia ajokortin. Autokoulun voit aloittaa aikaisintaan 6kk ennen syntymäpäivääsi.

Voit hankkia passin ilman vanhemman lupaa.

Pääset sisälle anniskeluravintolaan.

Voit solmia avioliiton ja erota kirkosta ilman vanhemman lupaa.

Sinulla on lupa ostaa mietoja alkoholijuomia ja tupakkaa.

Täysi-ikäisenä sinulla on itsenäinen toimeentulotukioikeus.

Saat äänioikeuden, ja olet näin ollen oikeutettu äänestämään vaaleissa.

Oikeutesi saada elatusta vanhemmiltasi lakkaa.

Sinulla on mahdollisuus päästä pelikasinoon.

 

20 vuotta

Saat ostaa väkeviä alkoholijuomia.

Vanhempiesi tulot eivät enää vaikuta opintotukeesi.

Pääset risteilylle viikolla ilman yli 30 -vuotiasta huoltajaa.

 

21 vuotta

Voit saada raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai linja-auton ajokortin.

 

23 vuotta

Pääset risteilylle myös viikonloppuna ilman yli 30 -vuotiasta huoltajaa

 

25 vuotta

Voit adoptoida lapsen.

 

 

Muita ikärajoja

 

Elokuvia koskevat ikärajat

Pelejä koskevat ikärajat

 

 


Perustuslaki

 
Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Se sisältää säännökset valtion järjestysmuodosta, ylimpien valtioelinten suhteista ja yksilön perusoikeuksista. Mikään muu laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Suomen uusin perustuslaki astui voimaan 1. Maaliskuuta 2000.
 
Lisää Suomen perustuslaista linkkien takana.
 

Lasten suojelu
 
Lastensuojelun käsikirja on uuteen lastensuojelulakiin perustuva työntekijöiden työväline.

Poliisi
 
Poliisilain mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. (Lähde: www.poliisi.fi)
 
Asevelvollisuus
 
Suomessa asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää kahdeksantoista vuotta. Asevelvollisuus jatkuu sen vuoden loppuun, jona asevelvollinen täyttää kuusikymmentä vuotta. Uusille asevelvollisille pidetään kutsunnat maan kaikissa sotilaslääneissä vuosittain Syys-Marraskuussa. Ne koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka sinä vuonna täyttävät 18 vuotta, lukuunottamatta vapaaehtoisina palvelukseen hyväksyttyjä. Myös naiset voivat hakeutua asepalvelukseen Suomessa.
 
Suomessa on mahdollisuus suorittaa asepalvelus myös siviilipalveluksena. Siviilipalvelukseen hakeudutaan kutsuntojen yhteydessä, varusmiespalveluksen alettua tai varusmiespalveluksen jälkeen.
 
Totaalikieltäytyjä kieltäytyy kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään liittyvästä palvelusta, myös siviilipalvelusta.
 
Lisätietoja asevelvollisuudesta, siviilipalvelusta sekä totaalikieltäytymisesta löydät linkkien takaa.
 

Jokamiehen oikeudet
 
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.
 
Hyviä linkkejä:
 

Päivitetty:
Keski-Pohjanmaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
c/o Nuorten tiedotuspiste HUBI

Torikatu 13, 67100 Kokkola, Puh: 06 - 831 3264, Email: hubi@kokkola.fi