den 18 juli 2010
Välj kommunFramsida
Välkommen till den nya Kenuti
 
Vi uppdaterar information i Kenuti sidor. De nya sidorna kommer att synas till slutet av Mars 2009. Mellantid kan du skriva frågor till oss i napa@kokkola.fi om du inte hittar den information som du behöver från de gamla sidorna.
 

Ungdomsinformations och rådgivningsportal Kenuti
 
Med hjälp av informationstjänst menyn hittar man information
som behandlar olika teman. Ungdomsinformations menyn öppnar
information om arbetet med att ge ungdomar kunskap och råd.
 
Under delta och påverka menyn hittar man information om hur man själv kan vara med och påverka de beslut som rör dig själv samt de beslut som fattas. Problemspalten är en arena för frågor från ungdomarna i Mellersta Österbotten.
 
Evenemangskalendern och aktuelltspalten innehåller information om vad som är på gång. När du vill hitta närmare information om till exempel din egen kommuns fritidsverksamet välj din kommun i spalten till vänster på första sidan. Under de olika kommunerna finns viktig information samlad som rör ungdomar i respektive kommun.
 
 

Karleby ungdomsfullmäktige
 
Karleby ungdomsfullmäktige är ett bestående samarbetsorgan i
kommunen för ungdomsorganisationer och ungdomar som bor eller studerar i staden eller dess områden.
 
Ungdomsfullmäktiges uppgift är att befrämja och följa med verksamheten på olika förvaltnings branscher ur ungdomarnas synpunkt, samt befrämja samarbetet mellan Karleby stad, ungdomarna och ungdomsorganisationerna..
 
 

Europass
 
Med Europassets hjälp kan studerande och arbetstagare visa upp sitt kunnande och sin kompetens på arbetsmarknaden och inom utbildningen. Europasset är en sammanställning av fem dokument som har tagits fram i syfte att underlätta de studerandes och arbetstagarnas rörlighet i Europa.
 

NAPA 2008
 
Länstyrelsen i Västra Finlands Län
 
 
Ungdoms information och rådgivningstjänster i
Mellesta Österbotten
c/o Ungdoms informations och
rådgivningscentret NAPA
Torggatan 13
67100 KARLEBY
Tlf: 06 - 831 3264
Email: napa@kokkola.fi